Stabilt internett hjemme

Lang ventetid og mislykkede nedlastinger: De er et resultat av ustabilt internett hjemme. Nettverkshastigheten etterlater ofte noe å være ønsket, spesielt i landlige regioner. Men hva kan du gjøre for å sikre en stabil og rask internettforbindelse??

Hva er det som gjør internett raskt??

raskere internett

Internettets hastighet hjemme avhenger av flere faktorer. I de fleste tilfeller er Internett tilgjengelig via W-LAN. Dette betyr at mottakeren i form av en PC eller nettbrett ikke er direkte koblet til Internett -ruteren med en kabel, men mottar et signal gjennom trådløs overføring. Imidlertid kan denne signaloverføringen bli forstyrret og svekket av fysiske gjenstander som møbler, vegger eller dører. Ideelt sett bør det være visuell kontakt mellom mottakeren og ruteren. En annen faktor er selvfølgelig tariffen du bruker. Selv om en høyere internetthastighet er mulig på ditt eget bosted, er du bundet til maksimalhastigheten som er angitt i tariffen. Situasjonen er en annen hvis du har signert en kontrakt med høy internetthastighet og ikke kan nå den på grunn av lokale forhold. DSL -hastigheten til det respektive stedet er ansvarlig for dette. DSL er en såkalt Bredbåndstilkobling, som muliggjør raske internett- og telefonsamtaler mens du bruker internett i utgangspunktet. For å sjekke tilgjengeligheten til DSL hjemme, du kan kjøre gratis tester. Disse tilbys av mange forskjellige nettsteder.

Sett opp et stabilt og raskere internett

raskere internettforbindelse

Nå som det er klart hvilke krav som må oppfylles for raskt internett, er det viktig å optimalisere Internett -hastigheten. Først og fremst er det verdt å sammenligne din egen tariff med kontrakter fra andre leverandører. Hvis for eksempel den siste endringen var for noen år siden, kan det godt være at bare en lav maksimal hastighet kan oppnås på grunn av den utdaterte kontraktkonstellasjonen. Ofte kan du til og med finne en billigere tariff med bedre innhold fra samme leverandør. Men før du inngår en kontrakt, bør du først kontrollere om den lokale DSL -hastigheten i det hele tatt er tilstrekkelig. I tillegg kan man finne ut om kommunen eller byen planlegger en oppgradering i nær fremtid. I dette tilfellet vil det lønne seg å vente litt lenger før du endrer kontrakten. Når du signerer en kontrakt, bør du også kjøpe en moderne ruter for å sikre en stabil tilkobling. Noen innstillinger kan også ha en positiv effekt på hastigheten og stabiliteten til Internett. I nettleserne kan du for eksempel angi at de henter en del av ytelsen fra grafikkortet, noe som reduserer belastningen på Internett. Antall HTTP kan også økes i Windows -innstillingene. Fremfor alt sikrer dette raskere og mer stabile nedlastinger.

Finn den riktige kontrakten

raskere internettkontrakt

Det er noen ting du bør huske på for å finne den riktige internettariffen. De fleste kontrakter har en minimumsperiode. Dette bør ikke være for langt for å kunne endre seg raskt ved endringer. Prisen kan også øke i løpet av perioden. Dette er nå en utbredt "Saker", som mange kunder ignorerer eller rett og slett overser. Så du bør bare inngå kontrakter hvis kostnader fortsatt er innenfor et akseptabelt område, selv etter en mulig økning. Hvis du vil spare enda mer, kan du også se etter tariffer uten ekstra pakker. Som allerede nevnt spiller den lokale DSL -hastigheten også en viktig rolle. Så du bør bare velge en tariff som ikke overstiger DSL -hastigheten vesentlig, siden kontrakter med høyere Internett -hastigheter vanligvis er dyrere. Ved endring av internettleverandør du bør også observere oppsigelsestidene og periodene som er angitt for dette. Disse finnes i kontrakten eller i leverandørens vilkår og betingelser. I landlige områder kan det noen ganger være en god idé å bruke et alternativ til DSL. Kabel internett eller LTE, for eksempel, kommer i tvil her. Begge kan ofte være det eneste alternativet for høyhastighetsinternett hjemme.

Raskere internett – Det er på tide å sette en stopper for nedlastingsproblemene og lave hastigheter!

raskere indre forhold

Raskere internett – Les om kravene for raskere internett og ta den beste avgjørelsen

raskere internett hva du skal gjøre

Raskere internett – Velg riktig takst på en smart måte, slik at du ikke trenger å bekymre deg i fremtiden

raskere subnett stabil tilkobling