Imaginary Foundation, yeni düşünme biçimleri ve hayal gücünün gücü üzerine deneysel araştırmalar yapan İsviçre merkezli bir düşünce kuruluşudur. İnsan potansiyeline çok inanırlar ve her yönde ilerleme ararlar. Küçük gizli ekibin başında, babası Dadaist hareketi kuran 70’li yaşlarında aşırı entelektüel gizemli “Yönetmen” var. Doğrudan tanıtımdan kaçınan ekip, fikirlerini akademik alanın ötesine ve popüler kültüre taşımak için alışılmadık bir araç olarak kıyafetleri aradı..

Yönetmen, Hayali Vakıf vizyonunda, insan zihninin birden fazla modu olduğunu, aslında bir varlık “ekolojisine” sahip olduğunu biliyordu. Hayal gücünün, sezginin, ilhamın psişenin temeli olduğunu biliyordu… Bir araştırma felsefesi oluşmaya başladı: tüm öğrenmelerin temeli olarak hayal gücü; vizyon, malzeme, yapı ve imgeyi bütünleştirmenin bir modeli olarak sanatsal yapım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web sitesini görüntüle